Vogue Germany August 2009

Vogue Germany August 2009

v1

photos: Patrick Demarchelier
Styling: Katie Mossman
model: Catherine McNeil

-DIXY

v10 v2 v5 v4 v3